Photo by the kindness of Ben Christian

Những bức ảnh bởi sự tử tế của Fred van der Zee

Bạn có muốn giúp đỡ người khác và chữa lành thế giới không?

Những lời dạy, sự thực hành và lời cầu nguyện của các vị Phật Dược Sư sẽ làm cho bạn có khả năng chữa lành cho chính bạn và cộng đồng của bạn. Trong suốt 10 ngày khoá tu Đức Phật Dược Sư này, bạn sẽ học từ các văn bản Tây Tạng cổ và nguyên bản được dịch dành riêng cho sự kiện này. Trọng tâm sẽ là thực hành Thành Tựu Pháp (sadhana), thiền định, trì chú, các giới nguyện và đọc kinh. Điều quan trọng là áp dụng những gì bạn được học để có tác động tối đa để mà bạn có thể tạo ra nghiệp mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Hãy lắng sâu và thực hành với sự chính trực sẽ gia tăng sức mạnh của việc chữa lành.

Để đạt được sự thành thạo, sẽ cần thiết dành trọn 10 ngày (11-20/12/2020) trong một khung cảnh nhập thất. Điều này có thể được thực hiện tại nhà hoặc tại một khung cảnh nhập thất trong sự lựa chọn của bạn. Dù thế nào, bạn nên dự trù thời gian và không gian để hoàn thành khoá tu.

Lý tưởng là sẽ dành thời gian tại một nơi nhập thất như núi Kim Cương nơi cung cấp các điều kiện không gì bằng cho tất cả các loại hình nhập thất. Tại thời điểm này, chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện khóa tu này tại nhà hoặc tại một nơi nhập thất an toàn ở đất nước của bạn, có thể cùng với những người tham gia khác. Ngay khi an toàn chúng tôi rất vui mừng được đón nhận những người nhập thất một mình và các nhóm tại núi Kim Cương. 🙂

Tại đâu: phát trực tiếp độc quyền từ Trung Tâm Nhập Thất Núi Kim Cương & các lớp học được ghi hình
Thời gian: 11-20/12/2020

Hãy đăng ký cơ hội độc nhất này để bạn có thể nhận được phước lành để học các giáo lý, thực hành & lời cầu nguyện của Đức Phật Dược Sư!

Medicine Buddha Retreat Packages

Rays of Light
 • Lịch trình khoá tu cho múi giờ của bạn

 • PDF Thành Tựu Pháp Sadhana + kinh

 • Trao quyền xem phát trực tiếp

 • Lễ phát nguyện giới Bồ Tát

 • 16 lớp học trực tuyến Đức Phật Dược Sư

 • ACI khoá 7 – Các giới nguyện Bồ Tát

 • Phần kết thúc được phát trực tiếp từ núi Kim Cương với GMR

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ
Gold
 • Lịch trình khoá tu cho múi giờ của bạn

 • PDF Thành Tựu Pháp Sadhana + kinh

 • Trao quyền xem phát trực tiếp

 • Lễ phát nguyện giới Bồ Tát

 • 16 lớp học trực tuyến Đức Phật Dược Sư

 • ACI khoá 7 – Các giới nguyện Bồ Tát

 • Phần kết thúc được phát trực tiếp từ núi Kim Cương với GMR

 • Buổi tập yoga trực tuyến hằng ngày

 • Những giới nguyện một ngày được phát trực tiếp

 • Các buổi Hỏi & Đáp với Geshe Michael Roach

 • 1000 Đèn thắp sáng bằng sáp bơ

 • Lửa cúng dường (Puja)

$99
ĐĂNG KÝ GÓI VÀNG
Lapis Lazuli
 • Lịch trình khoá tu cho múi giờ của bạn

 • PDF Thành Tựu Pháp Sadhana + kinh

 • Trao quyền xem phát trực tiếp

 • Lễ phát nguyện giới Bồ Tát

 • 16 lớp học trực tuyến Đức Phật Dược Sư

 • ACI khoá 7 – Các giới nguyện Bồ Tát

 • Phần kết thúc được phát trực tiếp từ núi Kim Cương với GMR

 • Buổi tập yoga trực tuyến hằng ngày

 • Những giới nguyện một ngày được phát trực tiếp

 • Các buổi Hỏi & Đáp với Geshe Michael Roach

 • 1000 Đèn thắp sáng bằng sáp bơ

 • Lửa cúng dường (Puja)

 • 45 phút lớp học với một giáo viên cao cấp để hỗ trợ khoá tu cá nhân của bạn

 • 2 lớp học VIP – Được phát trực tiếp với Geshe Michael Roach

 • Buổi hỏi & đáp với Geshe Michael Roach

$499
ĐĂNG KÝ GÓI NGỌC LƯU LY