THUẬN THEO DÒNG CHẢY

Shamatha, Vipashyana, & Phật Dược Sư

 

Bạn chưa nhận được email và mật khẩu cho trang Nội Dung Phật Dược Sư của bạn? Vui lòng kiểm tra email của bạn bao gồm thư mục SPAM (THƯ RÁC) và Promotion (Quảng Cáo) theo địa chỉ email [email protected]. Trong trường hợp bạn không thể tìm thấy nó, vui lòng cho chúng tôi biết: https://forms.gle/jyonbgDredK1zao96

Geshe Michael Roach

Dùng Bài Thiền Tính Không để Giúp Pháp Phật Dược Sư Hiệu Quả!

Những bức ảnh bởi sự tử tế của Ben Christian

Được dẫn dắt bởi Geshe Michael Roach
Được cung cấp bởi ACI và Học Viện của Điều Kì Diệu Màu Xanh
Phát trực tiếp từ Núi Kim Cương

MUỐN LÀM CHO SỰ THỰC HÀNH PHẬT DƯỢC SƯ CỦA BẠN TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN?

Trong khoá tu này, chúng ta tập trung vào việc khám phá sâu hơn những giáo lý và pháp thực hành Phật Dược Sư bằng việc sử dụng những bài thiền tính không từ những ấn bản đã được dịch: Ánh Sáng trên Con Đường đi đến Giải Thoát, Một Chú Giải của Những Bước Cho Việc Phát Triển một Sự Hiểu Biết Về Không Có Gì là Chính Nó được viết bởi Choney Lama, Drakpa Shedrup (1675–1748). Với những bài thiền này – SHAMATHA và VIPASHYANA – chúng ta khám phá sự sâu sắc của Bài Kinh Cầu Nguyện Bảy Đức Phật Dược Sư, bản kinh dài hơn của Phật Dược Sư mà giờ đây đã được dịch hoàn chỉnh.

Để đạt được sự thành thạo tốt nhất hãy dành 10 ngày trọn vẹn trong một khung cảnh nhập thất hoặc chọn một lịch học linh động hơn. Điều này có thể được thực hiện tại nhà hoặc tại một khung cảnh nhập thất tùy sự lựa chọn của các bạn. Dù là cách nào, các bạn nên lên kế hoạch để dành riêng thời gian và không gian để hoàn thành khoá tu.

Địa điểm: Được Phát Trực Tiếp độc quyền từ Trung Tâm Tu Học Núi Kim Cương
Khi nào: 23 – 31 tháng 10, 2021

Hãy đăng ký cơ hội duy nhất này để bạn có thể nhận được phước lành để học các giáo lý, các bài thực hành & những lời cầu nguyện của Phật Dược Sư!

Các Gói Khoá Tu Phật Dược Sư

NHỮNG TIA SÁNG

$ miễn phí
 • Lễ Thọ Nhận Giới Nguyện Bồ Tát Phát Trực Tiếp
 • Lễ Quán Đảnh Phát Trực Tiếp
 • Những Lớp Học Hàng Ngày với Geshe Michael Roach
 • Truy Cập các Video
 • Phần Hỏi & Đáp với Các Giáo Viên Thâm Niên
 • Những Bài Thiền Có Hướng Dẫn
 • Nhập Thất trong Khoá Tu
 • Virtual Gompa (Thực Hành Cùng Nhau)
 • Lễ Cúng Dường Đèn Bơ
 • Lễ Cúng Dường Lửa
 • Những Lịch Trình Nhập Thất Phù Hợp với Khả Năng của bạn (Trọn Vẹn, Nhẹ Nhàng, Mức Độ Riêng)
 • PDF: Thành Tựu Pháp, Kinh, Các Bài Thiền Tính Không

GÓI VÀNG

$ 99
 • Lễ Thọ Nhận Giới Nguyện Bồ Tát Phát Trực Tiếp
 • Lễ Quán Đảnh Phát Trực Tiếp
 • Những Lớp Học Hàng Ngày với Geshe Michael Roach
 • Truy Cập các Video
 • Phần Hỏi & Đáp với Các Giáo Viên Thâm Niên
 • Những Bài Thiền Có Hướng Dẫn
 • Nhập Thất trong Khoá Tu
 • Virtual Gompa (Thực Hành Cùng Nhau)
 • Lễ Cúng Dường Đèn Bơ
 • Lễ Cúng Dường Lửa
 • Những Lịch Trình Nhập Thất Phù Hợp với Khả Năng của bạn (Trọn Vẹn, Nhẹ Nhàng, Mức Độ Riêng)
 • PDF: Thành Tựu Pháp, Kinh, Các Bài Thiền Tính Không
 • 8 lớp Yoga được ghi hình trước (dâng tặng cho Các Đức Phật Dược Sư)
 • Phần Hỏi & Đáp dành cho học viên Gói Vàng với Geshe Michael Roach & Fearless Sage

GÓI NGỌC LƯU LY

$ 499
 • Lễ Thọ Nhận Giới Nguyện Bồ Tát Phát Trực Tiếp
 • Lễ Quán Đảnh Phát Trực Tiếp
 • Những Lớp Học Hàng Ngày với Geshe Michael Roach
 • Truy Cập các Video
 • Phần Hỏi & Đáp với Các Giáo Viên Thâm Niên
 • Những Bài Thiền Có Hướng Dẫn
 • Nhập Thất trong Khoá Tu
 • Virtual Gompa (Thực Hành Cùng Nhau)
 • Lễ Cúng Dường Đèn Bơ
 • Lễ Cúng Dường Lửa
 • Những Lịch Trình Nhập Thất Phù Hợp với Khả Năng của bạn (Trọn Vẹn, Nhẹ Nhàng, Mức Độ Riêng)
 • PDF: Thành Tựu Pháp, Kinh, Các Bài Thiền Tính Không
 • 8 lớp Yoga được ghi hình trước (dâng tặng cho Các Đức Phật Dược Sư)
 • Phần Hỏi & Đáp dành cho học viên Gói Vàng với Geshe Michael Roach & Fearless Sage
 • Phần Hỏi & Đáp dành cho học viên Gói Ngọc Lưu Ly với Geshe Michael Roach & Fearless Sage
 • Truy Cập Các Lớp Học từ Khoá Tu Phật Dược Sư 2020
 • Tiền truyện về vị Bác sỹ Màu Xanh′′ qua Ngài Vô Úy Hiền Giả
 • Tạo Nghiệp tốt không thể nghĩ bàn bằng cách giúp khoá tu này sẵn sàng đến với rất nhiều người trên toàn thế giới

Sẽ có một Buổi Lễ Thọ Nhận Giới Nguyện Bồ Tát vào ngày đầu tiên của Khoá Tu Phật Dược Sư. Trong buổi lễ này, bạn sẽ dâng hiến chính mình cho “Ước Nguyện”: đó là, ước muốn tha thiết trở thành một người có thể giúp đỡ cho tất cả các chúng hữu tình. Buổi lễ đặc biệt này đã được viết bởi Ngài Arya Nagarjuna(Arya Long Thọ).

Với buổi lễ này, bạn được chuẩn bị để nhận lễ quán đảnh của Phật Dược Sư. Lễ quán đảnh cho phép bạn học thành tựu pháp của Phật Dược Sư và thực hành trì chú.

Hai buổi lễ này sẽ diễn ra trong ngày đầu tiên của khoá tu vào ngày 23 tháng 10, từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng theo giờ Arizona và CHỈ được phát trực tiếp! Đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Nếu bạn đã có ước nguyện hoặc các giới nguyện rồi thì vẫn luôn tốt để nhận lại chúng lần nữa!

Được chứ! Nếu các bạn không thể dành riêng thời gian này, thì chúng tôi cũng cung cấp một lịch trình nhẹ để cho phép các bạn tương thích nó với cuộc sống của mình. Tối thiểu các bạn nên dành ra 3 giờ mỗi ngày cho các lớp học và một giờ nữa để thực hành trì thành tựu Pháp (sadhana) trong thời gian riêng của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích các bạn tham dự lịch trình 10 ngày trọn vẹn để đạt được kết quả tốt nhất.

Các bạn được khuyến khích rất nên tham dự đầy đủ 10 ngày để đạt được kết quả tốt nhất. Các bạn sẽ có thể học trong thời gian riêng của mình nhưng sau đó các bạn có thể bỏ lỡ việc tham dự buổi phát trực tiếp của một số lớp học, và các phần Hỏi & Đáp. Điều quan trọng là nhớ rằng sự ban phước vào ngày đầu tiên sẽ CHỈ có được thông qua phát trực tiếp. Bằng cách nhận được sự ban phước được phát trực tiếp vào ngày đầu tiên, các bạn cam kết với người thầy học đầy đủ chương trình học. Tất cả các hoạt động khác đều được ghi lại và có thể truy cập sau này.

Khi các bạn đã đăng ký, chúng tôi gợi ý các bạn nên đặt lịch từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 trong lịch của các bạn và sắp xếp thời gian nghỉ làm và một nơi để thực hiện khoá tu. Các bạn có thể tu tập ở nhà hoặc một nơi yên tĩnh trong khu vực của các bạn. Trong vài tuần tới, các bạn sẽ nhận được thêm thông tin về sự kiện sắp tới, cách lập kế hoạch và chuẩn bị cho khóa tu của các bạn.

Các bạn sẽ nhận được một lịch trình chi tiết về khóa tu. Hãy đọc thêm về cách thực hiện khóa tu tại nhà ở đây. Điều quan trọng là phải dành thời gian để tạo ra một không gian an toàn và yên tĩnh, có đủ thức ăn, đảm bảo gia đình bạn được chăm sóc và công việc sẽ không cản trở trong suốt thời gian này.

Đây là những gì mà một lịch trình hàng ngày có thể giống như vậy. Vui lòng lưu ý tùy vào múi giờ của các bạn mà thứ tự có thể khác nhau và những người tham gia sẽ nhận được lịch trình được điều chỉnh cho phù hợp với múi giờ của các bạn trong mười ngày. Lịch trình của các bạn sẽ giúp các bạn biết cần phải làm gì vào mỗi giờ của mỗi ngày để các bạn có thể chú tâm vào việc học và thực hành.

Ví dụ cho một lịch trình tu tập đầy đủ

9:00 AM Thực Hành Sơ Bộ / Thực Hành Hàng Ngày (Jorchu & Thành Tựu Pháp)
10:00 AM Yoga
11:00 AM Cầu Nguyện cho Bữa Ăn và Bữa Ăn trong Ngày
12:00 PM Nghỉ trưa / Đi dạo
2:00 PM Thực Hành Trì Chú
3:00 PM Bài Thành Tựu Pháp Dài hoặc Ngắn
4:00 PM Lớp học
5:00 PM Bài Hát của Phật Dược Sư
6:00 PM Guru Yoga
7:00 PM Nhật kí & Giờ Đi Ngủ

 

Ví dụ cho một lịch trình khoá tu giảm nhẹ

6:00 AM Lớp Học Trực Tiếp với Thầy GMR
7:00 AM Hỏi & Đáp
8:00 AM Thiền Định
6:00 PM Bài Thành Tựu Pháp Dài & Ngắn
7:00 PM Nhật kí & Giờ Đi Ngủ

Pháp thì luôn luôn miễn phí. Tất cả các khóa tu, dù là qua mạng, đều có những chi phí nhất định và có nhiều người làm công tác hậu cần để mang Pháp đến cho các bạn. Đối với gói Vàng (Gold) và Ngọc Lưu Ly (Lapis Lazuli), chúng tôi đã thêm một số phần nữa. Với việc trả phí của các bạn, chúng tôi có thể tổ chức sự kiện này và làm cho nó phổ biến trên toàn thế giới! Chúng tôi hoan hỉ với sự hào phóng của các bạn. Các khoản đóng góp và tài trợ thêm luôn được hoan nghênh vì Núi Kim Cương (Diamond Mountain) là tổ chức 501 (c) hoạt động dựa vào lòng hảo tâm của các bạn.

Trung Tâm Tu Học Núi Kim Cương cố gắng tôn trọng mọi luật lệ và những quy định của tất cả các nơi và các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả những nơi mà Đạo Phật có thể không phải là một thực hành hoặc tôn giáo được công nhận. Chính sách của chúng tôi là không quảng bá đến những người ở những nơi mà có thể bị hạn chế cũng như không khuyến khích mọi người tham gia vào bất cứ chương trình trực tuyến nào của chúng tôi mà họ không được phép. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ người nào tham gia vào các sự kiện này cũng tôn trọng những luật lệ và những quy định đó, cũng như không gởi đi những thông tin, ngay cả theo cách cá nhân, đến những người và những nơi mà những chương trình của chúng tôi có thể không được cho phép.

Nếu các bạn vẫn còn có những câu hỏi khác về khoá tu hay việc đăng ký vui lòng cho chúng tôi biết. https://forms.gle/jyonbgDredK1zao96

Dự Án Bảo Tháp Phật Dược Sư Bằng Đá Cẩm Thạch là một Dự Án táo bạo và đầy khát khao để tạo ra một điểm hành hương cho mọi người tập trung đến việc mang lại sự chữa lành và bình an cho chính bản thân họ, cho những mối quan hệ của họ và cả thế giới này thông qua trí tuệ cổ xưa.

XEM LẠI NHỮNG CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA BẢO THÁP